Doelgroepen

Dagbesteding Ontmoeting voor oudere mensen met dementie en of een sociaal isolement

Een dagbesteding voor oudere mensen met dementie en of sociaal isolement vraagt om activiteiten die bij deze levensfase past.

Het aanbod bestaat uit verschillende onderdelen:

Spelactiviteiten, gezelligheidsspel, geheugentrainingsspel.

Reminiscentieactiviteiten, herinneringen aan vroeger d.m.v.  foto’s voorwerpen filmbeelden.

Handwerkactiviteiten, breien,  haken,  creatief met naald en draad.

Muziekactiviteiten, luisteren naar muziek, zingen.

Groenactiviteiten, bloemschikken, tuinieren.

Kookactiviteiten, koken van een maaltijd, bakken

Creatieve activiteiten, schilderen, mandala’s kleuren.

Deze onderdelen kunnen gecombineerd worden tot een passende dagbesteding op maat.

Dit alles natuurlijk afgestemd op de interesse  van de bezoeker van de dagbesteding.